2017 Udvalgsmøde 9.20

Referat fra Udvalgsmødemøde

Onsdag den 20. september 2017 kl. 10.00 på Museet

Deltagere:
Palle, Kristian, Kjeld, Torben og Helge

Dagsorden:

Orientering ved Kristian og Helge (Status på flytning, tilgang af nye effekter mv.)
Helge:
I forbindelse med ansøgning om støtte fra Jyske Banks Almennyttige Fond skulle der udarbejdes et budget for flytningen af Museet til Gjern.
Det er vores skøn at en flytning vil koste ca. 64.000,- kr. Her til kommer et beløb til nyindretning og skiltning mv. på anslået 55.000,- kr. I alt et estimat på 118.000,- kr.
(Se vedlagte ansøgning til Jyske Bank)

I forbindelse med flytningen, kunne vi evt. leje og opstille en telthal i en periode. Det skal undersøges om den telt hal, der står hos Mascot i Linå, evt. kan erhverves.

Vedr. hærværket på bygningerne i Gjern. Så har Torben været i kontakt med Entreprenør gården om muligheden for at få noget hegn til at reparerer hegnet ud mod vejen. De har overhovedet ikke mere gammelt hegn liggende.
Helge har konstateret, at de smadrede ruder endnu ikke er blevet repareret. Det blev besluttet, at Torben køber nogle plader og at vi selv dækker ruderne af.
Helge meddelte dette til Ejendomme hos Kommunen og blev ringet op blot en ½ time efter og fik besked på at det var en kommunal opgave, som vi ikke skulle tage os af. 2 dage efter var der i sat 3 nye ruder.

Lokalplans arbejdet er blevet iværksat, desværre er der en tids horisont på 8 – 9 måneder. Så vi kan forvente at arbejdet først er afsluttet omkring juni måned 2018.

Der er givet en gave fra Museet til borgmester Steen Vindum til hans 50 års fødselsdag.
Kristian:
Har mundtlig fået afslag fra Jyske Bank på vores ansøgning. Begrundelsen er, at vi allerede en gang har modtaget støtte, tilbage i 1997, da vi opførte den store udstillings hal samt at vi ikke er kunder i banken.

Der er en arkitekt fra Silkeborg, der har tilbud sin hjælp omkring den ydere indretning af museet.

Hvis det er muligt at finde nogle brugte SF sten, skal vi lige høre Kommunen, om vi evt. på få dem læsset af på den gamle genbrugsplads.

Tilgang af effekter:
Ole Aaes, Toustrup Station
Seletøj til 2 heste + ophæng
Spandmaskine
Ajle nedfælder
Pudderblæser
Div. håndredskaber + blok remvoks

Poul Thomassen, Havredal
2 furet plov

Sisse Lundø, Svostrup
1 furet 14” – 16” plov

Erik Nyengaard, Gjern
Kornblæser
Motor

Pedelarbejde for Constructa
Vi har afsluttet de aftalte arbejdsopgaver for Constructa, herunder sprøjtning af arealet bag den store hal. Hvad der videre skal ske med arealet er op til dem.
Helge har sendt en mail til Lars og orienteret ham om status.

Planlægning af Aktivitetsdag den 15. oktober 2017 kl. 10.00 til 15.00
Der blev drøftet forskellige forslag til aktiviteter:

Vaskedag
Roer
Vand

Det blev vedtaget, at årets emne skulle være ”roer”

Udstilling af diverse redskaber og maskiner til dyrkning, optagning og behandling af roer.

Såmaskiner
Radrensere
Roeoptagere, roeslæder og aftoppere
Topknuser/silofylder
Raspere og roeskærere

Aktiviteter

Håndraspning af roer
Roevogn med bundkæde
Roemænd
Fuglehuse
Trætraktorer
Roekastningskonkurrence

Cafe

Kaffe/the
Saftevand
Kage
Pølser og roemos

Annonce og omtale i Ekstraposten og MJA (Helge)
Pinde til komfuret (Kristian)
Kage (Tove)
Roemos (Ingrid)
Indkøb og grill (Helge)

Status på sæsonen 2017
Der har været 34 betalende gæster inkl. en enkelt gruppe, entreindtægter i alt 680,- kr. Desuden må vi forvente lidt i forbindelse med Aktivitetsdagen i oktober.

Der er skænket 2 bøger fra besøgende, der selv har skrevet om udviklingen i landbruget i sidste 100 år.
Verner Birk, Hammershøj – Landbrugets udvikling
Ove Christiansen, Sønderjylland – Historien set fra en maskinforretning

Økonomi
Der står pt. 476.344,57 kr. på vores konto i Nordea. Hertil kommer et beløb i Jyske Bank aktier ca. 70.000,- kr.

Eventuelt.

 

Referant
Helge Kromann
Grauballe den 13. november 2017

Lukket for kommentarer.