2017 Udvalgsmøde 2.2

Referat fra Udvalgsmødemøde

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00 hos Palle, Fårvang

Deltagere:
Palle, Kristian, Kjeld, Torben, Harry og Helge

Dagsorden:

Valg af bestyrelse til Søhøjlandets landbrugsmuseum
Jævnfør de nye vedtægter, skal der udpeges en bestyrelse for selve museet. Bestyrelsen udpeges af Museumsforeningen.

Museumsforeningen udpegede følgende til bestyrelsen for Museet:

Helge Kromann
Kristian Rasmussen
Palle Juul Rasmussen

Museets nye vedtægter blev underskrevet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer.

Planlægning af forårsudflugt
Der er forslag om et besøg hos Søren Herman Bertelsen, Låsby. Han har en stor samling af traktorer fortrinsvis Ferguson og MF.

Dagen blev fastsat til tirsdag den 4. april 2017 kl. 17.00 Helge tager kontakt til Søren Herman og sørger for kaffe mm.

Helge Kromann
Formand
Grauballe den 22. februar 2017

 

Lukket for kommentarer.