Hvad er Søhøjlandets Landbrugsmuseum?

Museet er beliggende på det areal, hvor der før i tiden lå avlsbygninger til gården Øster Kejlstrup. En gård hvis historie går tilbage til omkring år 1400.
Øster Kejlstrup var en af Silkeborgegnens store gårde. I “Danske gårde” fra 1908 opgives, at den har et tilliggende på 477 tønder land, deraf ager 400, resten i skov og mose med videre.
I 1961 blev gården købt af Silkeborg Kommune, der over en årrække udstykkede arealet til industri- og anden bebyggelse.

I årene efter 1970 blev avlsbygningerne – og senest hovedbygningen – nedrevet for så at give plads til industri og servicebebyggelse. Her blev der bl.a. plads til Landbogården, hvor Søhøjlandets Landbrugsmuseum også er beliggende. Landbogården husede tidligere kontorlokaler for Silkeborg og Omegns Landboforening, der senere er blevet en del af Søhøjlandets Landboforening.

Museets samling er baseret på landbrugsmaskiner og redskaber fra ca. 1840 og frem til 1960’erne. Kartoffelkælderen, hvor museet har til huse, er den sidste rest af herregården Øster Kejlstrup. Kartoffelkælderens næsten kryptagtige indtryk, får en til at føle forgangene slægters hårde kamp for tilværelsen. Resten af de gamle landbrugsredskaber står i en ny opført hal fra 1997.

Man kan nikke genkendende til nye forbedringer og opfindelser, hvor hver lille forbedring er høstet igennem bitre erfaringer og hårdt slid.

Museet er en selvejende institution og drives med frivillig arbejdskraft.

Udstillling:

Hvad samler landbrugsmuseet på?

Museet modtager landbrugsmaskiner, redskaber og genstande, som har haft tilknytning til det midtjyske.

Hovedparten af de udstillede genstande er enten udlånt eller skænket af nuværende eller tidligere medlemmer af Søhøjlandets Landboforening.
Tidsperioden dækker hele landbrugsudviklingen fra de store landbrugsreformers tid og den begyndende mekanisering frem til vore dages moderne landbrug.

De ældste redskaber er fra 1840´erne. En af de mere specielle ting er en kampplov udført i egetræ fra 1885. Det ældste egentlige landbrugsredskab er en svensk harve fra 1846.

I samlingen indgår ligeledes en række håndredskaber, køkkenudstyr samt værktøj til forskellige håndværk i midten af 1800 tallet.

Adresse:
Kastanjehøjvej 4, 8600 Silkeborg
Bag ved Jyske Finans