Historien

Museet blev oprettet i 1993 på en plads, hvor der før i tiden lå avlsbygninger til herregården Øster Kejlstrup i Silkeborg. Udstillingen var i den gamle kartoffelkælder samt en nyopført hal fra 1997.  I 2019 blev samlingen flyttet til Amerikavej i Gjern Bakke.

Museets samling er baseret på hestetrukne redskaber med et begrænset spektrum fra 1840-1930, plus flere emner fra tiden op til ca. 1970. Ved udstillingen kan mange nikke genkendende til nye forbedringer og opfindelser, hvor hver lille forbedring er høstet igennem bitre  erfaringer og hårdt slid. Andre kan lære om landbrugets spændende udvikling gennem tiderne.

Hvad samler museet på

Museet modtager landbrugsmaskiner, redskaber og genstande, som har haft
tilknytning til landbrugs- og skovbrugserhvervet i det midtjyske.

Hovedparten af de udstillede genstande er enten udlånt eller skænket af nuværende eller tidligere landmænd, der
har ejet gårde og ejendomme i det der nu er Silkeborg Kommune. 

Tidsperioden dækker hele landbrugsudviklingen fra de store landbrugsreformers tid og den begyndende mekanisering frem til vore dages moderne landbrug.

De ældste redskaber er fra 1840´erne. En af de mere specielle ting er en kamplov udført i egetræ fra 1885. Det ældste egentlige landbrugsredskab er en svensk harve fra 1846.

I samlingen indgår ligeledes en række håndredskaber, køkkenudstyr samt værktøj til forskellige håndværk fra midten
af 1800 tallet og frem efter. Eks. træskomagerens og tækkemandens redskaber, begge erhverv med særlig tilknytning
til det midtjyske skov- og Søhøjlandet.

Endelig har museet en del redskaber og maskiner, der har været tilknyttet, den store tørveindustri, der også har været på Silkeborgegnen.

Lukket for kommentarer.