Hvad samler museet på

Museet modtager landbrugsmaskiner, redskaber og genstande, som har haft tilknytning til landbrugs- og skovbrugserhvervet i det midtjyske.

Hovedparten af de udstillede genstande er enten udlånt eller skænket af nuværende eller tidligere landmænd, der har ejet gårde og ejendomme i det der nu er Silkeborg Kommune. 

Tidsperioden dækker hele landbrugsudviklingen fra de store landbrugsreformers tid og den begyndende mekanisering frem til vore dages moderne landbrug.

De ældste redskaber er fra 1840´erne. En af de mere specielle ting er en kampplov udført i egetræ fra 1885. Det ældste egentlige landbrugsredskab er en svensk harve fra 1846.

I samlingen indgår ligeledes en række håndredskaber, køkkenudstyr samt værktøj til forskellige håndværk fra midten af 1800 tallet og frem efter. Eks. træskomagerens og tækkemandens redskaber, begge erhverv med særlig tilknytning til det midtjyske skov- og søhøjland.

Endelig har museet en del redskaber og maskiner, der har været tilknyttet, den store tørveindustri, der også har været på Silkeborgegnen.