2014 Referat Generalforsamling

Generalforsamling i Søhøjlandets Landbrugsmuseum
den 25. marts 2014

Ved den efterfølgende konstituering blev Helge Kromann ny formand og sekrætær,
Kristian Rasmussen ny næsteformand, Kristian fortsætter dog som “Museumsinspektør”.
Ny kassere blev Palle Rasmussen.

Kontingentet blev uændret fastsat til 100,- kr.

Kontingentet kan over føres til kasseren på konto nr. 5667 – 3487719756. Husk at påføre navn på overførselen, så Palle kan se hvem der har betalt.

Samtidig opfordres alle til at skaffe nye medlemmer til Museet.

Lukket for kommentarer.