Fremtid :

Museets lejemål på Øster Kejlstrup er nu opsagt og foreningen har ansøgt Silkeborg kommune om at overtage den gammel materialegård på Lille Amerika 19 i Gjern Bakker. Deri ligger der også et ønske om at gøre Museet mere aktivt. Det betyder både en øget åbningstid og flere aktiviteter.

Med en placering ved siden af Landal Søhøjlands feriecentret og de mange andre aktiviteter for turister i området, vil Museet også få væsentlig flere besøgende.

Det vil også være med til at øge interessen omkring museet med flere medlemmer og frivillige, der ønsker at give en hånd med.

Bygningerne på Lille Amerika er efter vores opfattelse særdels egnede til formålet. Dels er der 2 gode og store maskinhaller, hvor der kan etableres udstilling. Dels er der et rigtig godt værksted, hvor man kan arbejde med istandsættelse og vedligeholdelse af de gamle maskiner. Endelig er der også de tidligere mandskabsfaciliteter med toilet, bad, kontor og frokoststue. I frokoststuen kan vi tilbyde skoleklasser mv. undervisning, spisning af madpakker osv. Desuden er lokalet også egnet til foredragsaftner og andre arrangementer med indbudte indledere.

Udenomsarealerne vil ligeledes være perfekte til afholdelse af aktivitetsdage med arbejdende stand og levendegørelse af museet.

Flytning og nyindretning af Museet.
I vores ansøgninger ligger vi op til en vederlagsfri overtagelse af ejendommen på Lille Amerika. Da museets som sådan ikke er formuende.
Museet har dog en mindre startkapital på ca. 400.000 kr. der kan bruges til flytning af museet samt til en opfriskning af bygningerne på Lille Amerika. Der som udgangspunkt er gode og solide, men som på visse områder trænger til en kærlig hånd.

Den fremtidige drift.
Museet vil også femover skulle drives af frivillige. Det betyder, at der ikke vil komme egentlige løn udgifter i forbindelse med driften af museet. Men der vil naturligvis komme en del faste udgifter. Det gælder forsikringer, el, vand, varme og diverse afgifter til renovation, skorstensfejning, skadedyrsbekæmpelse mv.

Desuden vil der også være en løbende vedligeholdelse af samlingen, bygningerne og udenomsarealerne.

Disse udgifter forventer vi at kunne dække via et øget antal betalende gæster og flere støttemedlemmer i museumsforeningen.

Der har aldrig i museets godt 25 årige levetid været søgt kommunale midler til museets drift. Hvilket vi heller ikke forventer fremover.