Museets fremtid

 

Sidste nyt (feb.2022) !
Museet har lige fået 152.000 kr. fra Velux Fonden til renovering af vores personalefaciliteter.
Det betyder bl.a. at vi nu får mulighed for at etablere et handikaptoilet.  Der er også penge til at få kigget på taget på servicebygningen med vores frokoststue, toiletter og bibliotek. Der skal males og friskes op i frokoststuen mv.  O
g måske bliver der nok til en overdækning mellem de 2 haller, så der kan laves udstilling og madpakkehus her.
 

Museet har tidligere været på Øster Kejlstrup i Silkeborg, men lejemålet var opsagt i 2019 og foreningen fik lov af Silkeborg kommune til at overtage vederlagsfri den gammel materialegård på Lille Amerika 19 i Gjern Bakker. Der arbejder vi på at gøre Museet mere aktivt med både en øget åbningstid og flere aktiviteter.

Museets som sådan ikke er formuende.  Museet havde dog en mindre startkapital på ca. 400.000 kr. der blev brugt til flytning samt til en opfriskning af bygningerne på Lille Amerika. Der som udgangspunkt var gode og solide, men som på visse områder trængt til en kærlig hånd. Med en placering ved siden af Landal Søhøjlands feriecentret og de mange andre aktiviteter for turister i området, får Museet allerede væsentlig flere besøgende.

Det øger også interessen omkring museet med flere medlemmer og frivillige, som giver en hånd med.

Bygningerne på Lille Amerika er efter vores opfattelse særdeles egnede til formålet. Dels er der 2 gode og store maskinhaller, hvor der  etableres udstilling. Dels er der et rigtig godt værksted, hvor man arbejder med istandsættelse og vedligeholdelse af de gamle maskiner. Endelig er der også de tidligere mandskabsfaciliteter med toilet, bad, kontor og frokoststue. I frokoststuen kan vi tilbyde skoleklasser mv. undervisning, spisning af madpakker osv. Desuden er lokalet også egnet til foredragsaftner og andre arrangementer med indbudte indledere.

Udenoms arealerne er ligeledes perfekte til afholdelse af aktivitetsdage med arbejdende stand og levendegørelse af museet.

Den fremtidige drift.
Museet vil også femover skulle drives af frivillige. Det betyder, at der ikke vil komme egentlige løn udgifter i forbindelse med driften af museet. Men der er naturligvis en del faste udgifter. Det gælder forsikringer, el, vand, varme og diverse afgifter til renovation, skorstensfejning, skadedyrsbekæmpelse mv.

Desuden er der også en løbende vedligeholdelse af samlingen, bygningerne og udenoms arealerne.

Disse udgifter forventer vi at kunne dække via et øget antal betalende gæster og flere støttemedlemmer i museumsforeningen.  (se menupunkt “Foreningen > Bestyrelse”, hvis du vil gerne støtte museet.)

Der har aldrig i museets godt 28 årige levetid været søgt kommunale midler til museets drift. Hvilket vi heller ikke forventer fremover.

Lukket for kommentarer.