Dronningborg maskinfabrik

Dronningborg Maskinfabrik 1892-2007

dronningborgMed den unge tømrer N. Kr. Nielsens køb af Dronningborg Mølle ved Randers i 1894 blev en af Danmarks store landbrugs-maskinfabrikker grundlagt. N. Kr. Nielsen var født den 15. august 1866 i Hundslund ved Odder. Efter endt skolegang, hvor han ikke havde vist nogen stor boglig interesse, kom han i tømrerlære. Hænderne var skruet rigtigt på og i en alder af kun 24 år. blev han leder af tømrer-afdelingen på cementfabrikken Rørdal i Ålborg.

Men arbejdet på byggepladserne var ikke nogen udfordring for den unge tømrer. Der var ikke rigtig nogen udvikling i faget. Der var ingen mekanik i det. Samtidig var landbruget inde i en rivende udvikling, fortidens studedrift og kornhandel var afløst af forædling og stor husdyrproduktion. Landbruget skreg på maskiner i sin jagt på rationaliseringer og forbedringer. Her så N. Kr. Nielsen sin chance.
I 1892 skabte N. Kr. Nielsen en rensemaskine. En konstruktion der skulle vise sig at være overordentlig funktionsdygtig.

Den blev snart kendt og anerkendt landet over og slog de tidligere typer ud. ”Dronningborg typen” kaldes den altid senere efter den egentlige start på Dronningborg Mølle.

Det første år blev der solgt 70 maskiner og seks år senere blev der afsat 200 maskiner. Et Dansk industri eventyr var i gang.

dronningborg_renserI 1915 brændte den gamle mølle og produktionen blev flyttet et par kilometer tættere på Randers, hvor N. Kr. Nielsen nogle år tidligere havde erhvervet en større byggegrund. Her blev der bygget en ny fabrik og grunden lagt til det Dronningborg, vi kender i dag.
Allerede i 1911 var man begyndt en produktion af selvrensende tærskeværker. En prøve på Virumgård ved Lyngby arrangeret af det Landhusholdningsselskabet faldt heldigt ud.

Faktisk blev succesen så stor at samtlige danske tærskeværksfabrikker samt fabrikker i udlandet begyndte at fremstille tærskeværker efter ”Dronningborg princippet”. Princippet var det man i mange år kaldte en ”halvrenser”.

dronningborg2Men den færdige vare, havde en kvalitet landmanden kunne bruge. Korn uden avner og aksstumper, der let og uden problemer løb gennem kværnen. Frem til 1944 var der fremstillet over 30.000 ”Dania” enkeltrensere på fabrikken i Dronningborg.

I 1933 kom det første ”Dania” tærskeværk med stigeluft renseri også kaldt vægtsortere. Dermed var grunden lagt til den senere produktion af mejetærskere. Hvor stigeluftrenseriet blev Dronningborgs kendemærke. Dronningborg 14 tommer
Sideløbende med produktion af tærskeværker, havde N. Kr. Nielsen opbygget en stor produktion af kværne. Der med sine enkelt og robuste konstruktion ligeledes blev en stor salgs succes. Samtidig blev der ligeledes produceret halmpressere, korn- og avneblæsere og andet udstyr til tærskeværkerne samt støvtætte kuglelejenav.
Da produktionen af tærskeværker og kværne toppede lige efter anden verdenskrig havde Dronningborg en markedsandel på 33% i Danmark.

Efter krigen skete der en ny revolution inden for landbrugets mekanisering. Traktoren blev efterhånden hver mands eje og dermed mulighed for trækkraft til en ny type høstmaskine – mejetærskeren.

dronningborg1I 1938 dør N. Kr. Nielsen og samme år kom den første mejetærsker til Danmark. Landbruget var imidlertid ikke helt klar til en så epokegørende ændring af høst og tærskearbejdet. Men I. Damgaard Nielsen, som var søn af N. Kr. Nielsen og var kommet ind i firmaet, kunne godt se hvad der måtte komme. Selvbinderen og tærskeværket stod overfor en afløsning.

I 1950 var de første tegninger til en bugseret mejetærsker færdige og den første blev prøvekørt i 1953. Der blev fremstillet en mindre serie til test og prøvekørsel. De fik model betegnelsen D500. De blev dog alle hugget op efter endt prøvekørsel, da I. Damgaard Nielsen ikke mente de opfyldte fabrikkens krav til kvalitet.

I 1955 var fabrikken dog klar til at markedsføre deres bugserede mejetærsker D500 ( D480 ), som var i produktion fra 1955 til 1971. I 1965 kom D600 på markedet. Den blev fremstillet frem til 1978. Endelig blev en 7½ fods bugseret mejetærsker markedsført af Dronningborg D750. Den blev i første omgang udviklet og produceret hos VETY ( maskinfabrikken Vestjyden ) og markedsført i 1965. Men in 1967 blev VETY opkøbt af Dronningborg, der fortsatte produktionen indtil 1972.

dronningborg_dyrskue5Allerede i 1958 havde Dronningborg fremstillet deres første prototype selvkørende mejetærsker. Den type blev grundigt testet og de fleste børnesygdomme rettet inden den blev markedsført i 1959 med et 7½ fods skærebord under model betegnelsen D900 ( D880 ). Mejetærskeren kunne fås både som sække- eller tankmaskine og blev produceret frem til 1976. Alle mejetærskerne var forsynet med Dronningborgs kendte stigeluftrenseri og kendt for at kunne levere en meget fin færdigvare.

Op gennem 60’erne og 70’erne producerede Dronningborg Maskinfabrik en lang række modeller af mejetærskere. Mest spetakulær var nok D2600, som var Dronningborgs største model til dato. D2600 blev produceret fra 1975 til 1980. Den var forsynet med en V8 dieselmotor fra Perkins og var en maskine med en meget stor kapacitet.

I 1969 startes en mindre produktion af selvkørende finsnittere med modellerne D5000 og D5500, der blev produceret frem til 1982.

Samtidig med produktionen af mejetærskere importerede og markedsførte Dronningborg halmpressere. Først lav og mellemtryks pressere og siden hen højtrykspressere. Presserne var malet i Dronningborgs karakteristiske lyserøde farve, men produceret i Frankrig af Riveres Casalis.

Endelig fremstillede man i en periode også sidevende river. En gammelkendt konstruktion der også er blevet produceret i bl.a. Tyskland, endda som hestetrukne modeller.

I 1976 introducerer Dronningborg deres første model med elektrisk tilkobling af skærebord og tømmesnegl D1900, en maskine der blev grundmodellen for den senere så populære 7000 serie. Der blev Dronningborgs første maskiner med fuld hydrostatisk fremdrift.

Et andet af kendemærkerne for Dronningborgsmejetærskere blev Power Flow skærebordet. Hvor der mellem kniven og indføringstromlen er monteret et kort bånd. Det giver en jævnere ilægning og dermed en bedre rentærskning og større kapacitet generelt.

I 1984 overtages Dronningborg maskinfabrik af Massey Ferguson ( senere AGCO ) og de kendte orange mejetærskere begynder at blive røde. Dronningborg navnet anvendes sideløbende MF frem til 1992. Hvor den sidste ”rigtige” Dronningborg mejetærsker kører ud fra samlebåndet i Randers.

I perioden fra 1987 – 1992 fremstilles sideløbende mejetærskere for CaseIH under model betegnelsen Dania D3000 – D9000.

I perioden fra 1998 til 2005 produceres der forskellige typer og fabrikats betegnelser på fabrikken i Randers. I 1998 kører den første Fendt mejetærsker ud fra fabrikken. Senere følger forskellige modeller af Deutz-Fahr, Challenger ( CAT ) og endelig MF Cerea serien.

 

 

 

Lukket for kommentarer.