2014 Udvalgsmøde 9.10

Udvalgsmøde i Søhøjlandets Landbrugsmuseum Den 10. september 2014

Deltagere:
Kristian, Palle, Preben, Niels Peter, Harry, Torben, Kjeld, Helge
Afbud:  Frede Lundgaard

Referat:

1) Orientering
Helge:
Der blevet trykt nye folder om museet og designet et, nyt medlemskort, hvor museets logo med plovmanden foran Himmelbjerget er på.

Kristian:
Søndag den 7. september afholdtes der høstdag i samarbejde med Borgerkirken. Der deltog ca. 50 mennesker, der blev bl.a. malet korn på stenaldervis og efterfølgende bagt snobrød af melet.

Vi fik 500,- kr. for arrangementet.

Det er aftalt at vi gentager arrangementet til næste år.

Møde med de øvrige lejere i huset om vedligeholdelse af udendørs arealer. Vi slår græsset ved ve-jen nede ved P-pladsen. Vejen holdes sprøjtet fra stenene om til det store træskilt.

Der arbejdes intens med vores nye temaudstilling om ploven. Alle traktorplove er blevet sandblæst og malet, de øvrige er børstet med en roterende stålbørste og lakeret.
Palle har udlånt en model af en plov (½ størrelse). Kristian er på jagt efter billeder af heste med plo-ve, har fået et billede og et broderi, landboforeningens gamle logo som billedevævning.

Der er indkommet 2 nye gårdbilleder.

Siden sidst har museet modtaget følgende nye effekter
• Traktortrukket roesåmaskiner
• Kævlevogn på meder til hest, harve på hjul, sødmælksmaskine, gårdbrandsprøjte, aftopper til sukkerroer samt diverse litteratur fra Leif Nedergaard, Allingskovby
• Lille tærskeværk, plov, aftopper 3 rækker til kålroer og en slagemølle fra Harry Andersen, Grauballe
• Ældre Dania tærskeværk fra Allan Olsen, Sørkelvej
• En del effekter fra Svend Kjeldsens, Lysemosen dødsbo – tørveælte, kværn, ajlepumpe, vindmølle til oppumpning af vand, Blom halmpresser, Taarup silofylder, en stiv vogn og to ældre harver

Der har kun været ganske få besøgende hen over sommeren, på vore åbne søndage i juli og august har der også kun været få gæster

Der skal til næste sæson folderne ud og ligge på turistkontoret, campingpladser og lignende.
Hvis der skal trykkes betydelig flere foldere skal der findes et billiger sted, evt. sammen med
Veterantraktorklubben.

Skilt ved indkørslen og nyt skilt til at sætte op ude ved Ansvej

Palle:
Der er gået 15.000,- kr. ind fra Nordea Fonden
Der er brugt ca. 10.000,- kr. i år, hvor største delen er gået til sandblæsning og maling til plove-ne samt trykning af foldere og medlemskort

Der står 46741,- kr. på kontoen

 

Der indkøbes en alu. stige til loftet over kontoret.

2) Aktivitetsdag
Dagen er fastsat til 12. oktober 2014 10.00 til 15.00

Der blev aftalt følgende

• Omtale i Efterårsferietillægget til Ekstraposten samt pressemeddelse til bl.a. Landbrugsavisen (Helge)

Officiel åbning af vores udstilling om plove

Indretning af udstilling
Der sættes hvideplader op på væggen
Plovene stilles op i en kasse af spagnum i kronologisk rækkefølge
Billede materiale og tekster
Standere ved hver plov med beskrivelse

Andre aktiviteter:
• Kaffe og kaffebord (Tove, Karen, Ingrid)
• Bord med en konkurrence ”Hvad er det”
• Børnekonkurrence (Iben)
• Et bord med ting, som man ikke ved hvad er samt opfordring til at komme med ting, de gerne vil have kigget på
• Roelygter + kastanie dyr
• Pil??
• Æbler??
• Kvashuggeren + stationær motor fra Jens Peter
• Kværn + Ferguson
• Vandpumper, hævert og vindrosen

Forberede aktivitetsdag onsdag den 8. oktober 2014

3) Status på flytning af museet

Orientering ved formanden
Der har været en dialog med den nye formand for Plan og Miljø Jarl Goridsen om overtagelse af den gamle materielgård i Gjern Bakker, når genbrugspladsen om et års tid flytter til Voel. Formanden er positiiv over for ideen og har opfordret os til at sende en ny ansøgning til Udvalget.

I marts måned deltog vi i et borgermøde i Gjern arrangeret af Gjern Lokalråd. Det rigtig godt møde, hvor vi fik lov til at fremlægge vore planer for en flytning af museet til Gjern. Efterfølgende er Gjern Lokalråd blevet kontaktet af Hanne Louring fra Jysk Automobilmuseum, der ikke bakker op om ideen. Hun ser et landbrugsmuseum som en konkurrent til hendes museum. Den samme holdning har hun til Jysk Brand-museum i Kjellerup. I har dog opfordret Lokalrådet om at tage initiativ til et møde med deltagelse at os, bilmuseet, Day feriecentret, Gjern Natur og andre med interesse i turismen omkring Gjern, så der kan blive fælles fodslag om turismen i området i stedet for at nogen bekriger andre.

4) Bordet rundt

Kristian: Binderen i Kartoffelkælderen er 1901 – 1921 Johnson, den er faktisk ret sjælden
Harry – Palle: Erhvervsskolen – vognmalerne må gerne lave arbejde hvis det er et museum
Kjeld: Formanden for Dansk Metal er også formand for Erhvervsskolen – Palle og Kjeld arbejder videre med sagen

5) Eventuel

Julefrokost – sidst i november først i december – Helge

Vintermøde Holger Clausen fra Vejen – Tur til Australien 1000,- kr. Voel gl. bibliotek
Januar – februar måned- Helge og Palle arbejder videre.

Lukket for kommentarer.