Allingskovby Smedje

 

 

Allingskovby Smedje

Smedjen i Allingskovby er blevet solgt. Den sidste smed Leif Nedergaard har valg at sælge smedjen og dermed sit barndomshjem. Hvor han er født og opvokset og hvor han har haft sit virke som smed i mange mange år. Leif er i dag 90 år og er nu flyttet til Ans, hvor han har fået en lejlighed.

Leif har i forbindelse med salget af ejendommen og smedjen bestemt at inventaret samt forskellige gamle redskaber og maskiner skal overgå til Søhøjlandets Landbrugsmuseum.

Leif overdrager officielt smedjens inventar til Søhøjlandets Landbrugsmuseum

Grønbækvej 85 er ejendommens officielle adresse, her har der været drevet smedje i mere end 100 år. Leif og hans bror Laurits overtog smeden efter deres forældre og forsatte med at drive en traditionel landsby smedje helt frem til nu. Laurits var kendt for altid at gå med en cigarstump i munden og blev også kaldt ”cigarsmeden”. Han døde i 1990 og Leif var der efter alene om smedjen.

Det var Leifs bedstefar der begyndte at drive smedje i Allingskovby. Han var oprindelig smed på Allingskovgård, men erhvervede ejendommen omkring 1885. Den nuværende smedje er opført i 1950 efter den gamle smedje nedbrændte. Bygningen er opført af nu afdøde muremester Frederik Nedergaard, Fårvang, der var Leifs farbror. Boligen til smedjen er opført omkring 1960 af Frederik Nedergaards søn Svend Åge Nedergaard, der i mellemtiden havde overtaget faderens murermestervirksomhed. Svend Åge er således fætter til Leif.

Oprindelig boede familien på ejendommen lige bagved. Men da der var landbrugspligt på begge ejendomme og der var opført en ny bolig efter branden, blev man pålagt enten at leje huset ud eller selv flytte ind i det. Leifs forældre valgte så at sælge ejendommen på Lysemosevej 8 i 1955 til Ejler og Karen Schriver: Den ejendom er i dag ejet af deres søn Hans Schriver, der driver virksomheden Agro-X. der bl.a. importerer og sælger automatiske fodringsanlæg til kvægstalde.

Essen klar til at blive tændt op til smedning af den næste hestesko.

Smedjen er faktisk en landbrugsejendom med ca. 10 tdr. jord. Til ejendommen hører også en ældre staldbygning, hvor der tidligere har et husdyrhold med både malkekøer og grise. Helt op til engang i 1970’erne der opfedet svin på ejendommen, som blev leveret til Koopmanns slagteri i Silkeborg.

I enden af den gamle smedje var der en overgang købmandsforretning, den blev drevet af Leifs farbror. Den blev senere flyttet hen på Grønbækvej 91.Smedjen er opført med 2 murede esser med hver sin skorsten. Tiden for det gamle smedearbejde med brug af essen og ambolten var på det tidspunkt ved at være afløst af ny teknologi og man havde da også allerede i 1947 anskaffet sig det første svejseværk. Derfor kom den ene esse aldrig i brug og står i smeden næsten ubrugt hen.

Smedjen består af et stort rum med store vinduer i begge facader, så der er et stor indfald af naturligt lys i rummet. I den ene ende er der senere indrettet et lille kontor.

Den gamle staldbygning ud mod Lysemosevej. Oprindelig var der både kostald og svinestald i bygningen. Bygningen er nu nedrevet.

Langs hele den ene facade er der et langt ophængt værkstedsbord og langs en anden væg står alle de stationære maskiner så som drejebæk, slibemaskine, søjleboremaskine og valse.

Over smedjen er der et åbent loftrum, der har været anvendt til opbevaring af reservedele mv. Loftet er også fra tid til anden blevet anvendt til opmagasinering af korn og der står også en gammel håndtrukket rensemaskine på loftet. I den ene ende af loftet er der indrettet et kammer, hvor der har kunnet bo en lærling eller smedesvend. I dag anvendes det til opbevaring af dæk og slanger til landbrugsredskaber.

Skoning af heste har altid været en stor del af arbejdet for den gamle landsbysmed og Smedjen i Allingskovby var ingen undtagelse. Det fortælles således at der af og til var heste opstaldet ved smeden i forbindelse med skovarbejde i Allinggård Skov. Skovarbejderne fik deres heste skoet og flere af dem sov i perioder oppe på høloftet over stalden, da mange af dem ofte tog arbejde rundt omkring i landet og derfor var langt hjemme fra. Skoning af hestene forgik foran den gamle bygning, der lå helt ud til Grønbækvej i kilen hvor Lysemosevej begynder.

Den gamle bygning hvor skoning af heste foregik – Bygningen er nu nedrevet.

Lukket for kommentarer.