2022 Årsmøde


Referat
fra Årsmødet i
Søhøjlandets Landbrugsmuseum
 
Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00
på Museet Lille Amerika 19, 8883 Gjern.


Der var 11 fremmødte til Årsmødet


1.  Valg af dirigent

     Bestyrelsen foreslog Kjeld Christiansen som dirigent, Kjeld blev valg
     Dirigenten konstaterede, at Årsmødet var rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2.  Aflæggelse af årsberetning

     Der var ingen Årsmøde i 2021 pga. Corona. Bestyrelsen besluttede at vi på trods af vedtægterne, kunne springe et år over.

3.  Evaluering af 2021

     Det har generelt været et godt år, hvor vi er kommet tættere på vores mål, om at driften af Museet skal kunne hvile i sig selv.
     Hvilket vil sige at der skal kommer min. 31.000,- kr. ind i
entreindtægt, salg i cafe på aktivitetsdagen samt medlemskontingenter.
     I 2021 er der
kommet knap 24.000,- kr. på den konto.
   
     I sommermånederne, hvor vi også har haft åbent i weekenderne har der været 230
besøgende (Heraf 165 betalende voksne og
     65 børn under 12 år.) 
Der har i perioden fra 1. juni til 15. august været 239 registrerede besøgende.
     Derudover har der været besøg af Børnehaveklassen fra Gjern Skole og i september kom
     4. klasse på besøg. I ugen op til skolernes efterårsferie havde vi besøg af hele Gjern skole i forbindelse med deres emneuge.
     Aktivitetsdagen i oktober var en stor suses med ca. 200 gæster i løbet af dagen. Både levendegørelsen og det at der er andre aktiviteter
     på pladsen er med til at trække folk til.

     Det betyder at vi har haft over 500 besøgende 2021.

     Der kommer stadig effekter ind til Museet. Næsten hver uge kommer der gæster og aflevere ting til Museet. Mest mindre redskaber, bøger mv.
     Men i løbet af året har vi også
modtaget større maskiner. F.eks. fik vi fra Borre Landbrugsmuseum en Massey Harris høvender, der
     oprindelig var hestetrukket men senere ændret til traktor med tre-punkts
ophæng.

     Økonomi
     Vi har i 2021 haft flere indtægter end i 2020. Hvilket også betyder at vi kommer ud af 2021 med et lille overskud på driften på ca. 2700,- kr.
     Det vil Kassereren fortælle lidt mere om senere.
     Der er 44 der har betalt kontingent i 2021
     Vi har været så heldige at få et par sponsorater igen i år.
     Bent Fritz Nielsen 5000,- kr.
     Velux Fonden 152.400,- kr.
     Donationen fra Velux Fonden er givet til renovering af Mandehulen på Søhøjlandets Landbrugsmuseum
      – Frokoststuen
      – Handikaptoilet
      – Nyt tag på maskinhuset (Hal 2)

    Entrepriser
    Entreprisen for voksne sættes for 2022 op til 50,- kr. Børn under 12 år er fortsat gratis i følge med en voksen.
    Besøg fra skoleklasser og børnehaver min. 250,- kr.

    Aktiviteter i 2021
    Åbning i weekender i juni – juli – august
    Aktivitetsdag
    Besøg af skole og børnehave

    Åbning af Museet søndag den 1. maj 2022
    Selv om vi nu har haft Museet åbent de sidste 3 år. Så har vi aldrig haft en officiel åbning af det nye museum.
    Vi har nu bestem at det skal ske søndag den 1. maj, hvor vi planlægger en
lang række aktiviteter.
    Aktiviteter – levendegørelse af museet ved besøg fra :
    – Gjern Natur
    – HOB
    – Gjern Spejderne
    – Stenhuggerne
    – Søhøjlandets Flettekreds
    – Grauballegård Modeltraktorklub
    – Trædrejer
    – Besøg fra Brandmuseet i Kjellerup

3. Aflæggelse af revideret regnskab    (se under referatet)
    Palle gennemgik det reviderede regnskab. Der i 2021 udviste et underskud på 50.848,01 kr.
    Men det skyldes, at vi i december betalte et beløb på 53.535,- kr. til XL Byg i Gjern for tagplader til maskinhuset.
    De penge har vi først fået refunderet fra Velux Fonden i januar.

    Trækker vi det beløb fra, udviser regnskabet et overskud på driften på 2.687,- kr.

    De faste årlige omkostninger til bl.a. forsikring, el, vand, renovation mm. ligger på ca. 31.000,- kr.
    Hvilket er en omkostning der helst skal kunne dækkes af kontingenter og entreindtægter.
    Det mål er vi kommet tættere på i år, da der har været entreindtægter på 17.220,- kr. og kontingenter på 6.450,- kr. I alt 23.670,- kr.

    Museumsforeningen havde sidste år 44 medlemmer og her ultimo marts 2022 er det pt. 39
medlemmer.
    Den største enkelt udgift er vores forsikring på 16.298,- kr. Vi arbejder på at få et tilbud ind fra et andet forsikringsselskab,
    så vi måske kan få bragt beløbet lidt ned.


4. Fastsættelse af kontingent
    Bestyrelsen foreslå et uændret kontingent for 2023

    – 100,- kr. for enkelt medlemskab
    – 150,- kr. for husstandsmedlemsskab
    – 350,- kr. for virksomhedsmedlemsskab
    Bestyrelsen forslag blev godkendt

5. Behandling af indkomne forslag  (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før Årsmødet)
    Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg til udvalg og suppleant
    Kristian Rasmussen og Helge Kromann
    Suppleant Niels Vendelbo
    Alle havde meddelt, at de modtog genvalg. Så der var genvalg til bestyrelse og suppleant.

7. Valg af revisor
   Bestyrelsen foreslår at man vælger SHRK (Søhøjlandets Regnskabskontor) som revisor for 2022
   Bestyrelsen forslag blev godkendt

8. Eventuelt

    Der blev rejst spørgsmål om, vi ikke kunne stille en trailer med skilt ud til Hammelvejen, når Museet er åbent, i lighed med det vi gjorde i Silkeborg.
   
    Medlemmerne skal have et egentligt medlemskort, der udleveres når de besøger Museet.

    Der skal ligge en medlemsliste, så den der har vagt kan se hvem der er medlem.
   
    Et andet tiltag kunne være introduktion af et årskort til Museet. F.eks. på 100,- kr. og så har
man fri adgang hele sæsonen.
    Vi kunne evt. spørge Bilmuseum om vi skal samarbejde om en fælles billet?
   
    På Aktivitetsdagen skal der være et egentligt billetsalg, så der ikke er gæster, der bare går
ind uden at betale.
   Hvem skal inviteres til at holde åbningstalen den 1. maj??
   – Helle Gade
   – Helga Sandorf

   Til åbningen skal alle medlemmer inviteres samt indbudte gæster. Kristian laver forslag til en liste over personer, der har ydet et bidrag til Museet på forskellig vis.

  Karl Block tilbød at levere neg til vores Aktivitetsdag til efteråret – mange tak.
 

  Helge Kromann, Referent                                                                                 

 Kjeld Christiansen, Dirigent

Klik på regnskab for en lidt bedre udgaver.

 

Efter Årsmødet fortalte Helge Kromann, om en tur til Himaschal Pradesh i nord Indien i januar 2023, hvor han skulle rådgive, om byggeri af et demonstrationsbrug til malkekøer.

Lukket for kommentarer.