2023

Referat fra Årsmøde 2023

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00
                                     på Museet, Lille Amerika 19, 8883 Gjern.

Der deltog 14 medlemmer i Museets årsmøde

 1. Valg af dirigent.    Bestyrelsen foreslog Kjeld Christiansen som dirigent, Kjeld blev valg.
  Dirigenten konstaterede, at Årsmødet var rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
 1. Aflæggelse af årsberetning
  2022 var et rigtigt godt år for Museet. Det første år efter vores flytning fra Silkeborg uden nogen former for restriktioner.

Officiel åbning af Museet

Det var også året, hvor vi kunne foretage den officielle indvielse af det ”nye” museum. Der fandt sted søndag den 1. maj. Hvor der deltog mellem 250 og 300 mennesker. Indvielsestalen blev holdt af byrådsmedlem Helge Sandorff, Gjern der også foretog selve indvielsen ved at klippe en selvbinderstrik over.

På åbningsdagen var der også en række stande på pladsen:
Stenhuggerne
Søhøjlandets Flettekreds
Hammel og Omegns Biavlerforening
Gjern Natur
Grauballegård Modeltraktor Klub
Brandmuseet i Kjellerup

Status på medlemmer og besøgende
Museet har nu over 60 medlemmer, hvilket er det højeste nogensinde.
Der har også været mange besøgende forbi Museet i år, i alt 675 betalende samt rigtig mange børn. 
Der har også været besøg af en del grupper i årets løb bl.a. :
Motor og Traktorklubben Jylland
Ældre Sagen Gjern
Sejling Serup Seniorklub
Voel Seniorerne
Byggeri og Teknik

Desuden har der været besøg fra Ældrecentret Tinghøj i Hammel og Fårvang
Endelig har vi været på Voel Friplejehjem og underholde med en omgang ”Hvad er det??”

Økonomi
Vi har allerede her i år 4 efter flytningen nået vores målsætning om, at Museets indtægter fra medlemskontingent og entreindtægter skal kunne betale vores faste omkostninger.

Igen i år har vi været så heldige at få del i nogle fondsmidler, her har vi fået 52.000,- kr. fra Norlys Vækstpulje til nyt varmesystem (Luft til luft varmepumper) i frokoststuen, toilettet og biblioteket.

Aktiviteter og gøremål
Vi er nu næsten færdig med renovering af de gamle mandskabsfaciliteter. Frokoststuen er blevet malet og frisket op, handikaptoiletter er blevet færdig og der er installeret varmepumper her i februar måned.

Det sidste, vi er ved at lægge sidste hånd på, er vores nye mødelokale og bibliotek. Den gamle frokoststue og omklædningsrum fra da der var materielgård, er blevet lagt sammen. Så vi nu har et 60 m2. stort mødelokale.

Der er kommet nyt skilt op ude ved vejen, så folk lettere kan finde Museet samt ny flisebelægning ud mod vejen langs med hegnet. Hvor der er opstillet en del redskaber og maskiner som blikfang.

Aktivitetsdag
Det sidste store arrangement var vores Aktivitetsdag i oktober. Hvor temaet var tærskning af gamle kornsorter. Vi havde fået en henvendelse fra en mand fra hammel – Hinnerup egen, der havde avlet bl.a. de gamle kornsorter Nøgen byg og Nøgen havre. Han ville høre om Museet kunne tærske de neg, han havde fået lavet. Vi aftalte at det skulle være i forbindelse med vortes aktivitetsdag.
Det blev et stort tilløbsstykke med mellem 100 og 150 gæster.

Der var også en del aktiviteter for børn, hvor de selv kunne lave deres egent fuglehus og roelygte samt mulighed for at prøve at gå på stylter og køre på Museets pedaltraktorer.

Igen var der besøg af vores stenhuggere og Grauballegård Modeltraktor Klub.

 1. Aflæggelse af revideret regnskab

Palle gennemgik det reviderede regnskab. Der i 2022 udviste et overskud på 114.157,98 kr. Det store overskud skyldes bl.a. forskydninger i udbetaling af de fondsmidler vi har fået og at der var afholdt nogle ret store udgifter i 2021 (Hvor der var et underskud).  Trækker vi donationer og udgifter i renovering af mandskabsbygningen, udviser regnskabet et overskud på driften på 6.937,- kr.

De faste årlige omkostninger til bl.a. forsikring, el, vand, renovation mm. ligger på ca. 39.300,- kr. Hvilket er en omkostning der helst skal kunne dækkes af kontingenter og entreindtægter. Hvilket er blevet opnået i 2022.

 1. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslå et uændret kontingent for 2024 
 • 100,- kr. for enkelt medlemskab
 • 150,- kr. for husstandsmedlemsskab
 • 350,- kr. for virksomhedsmedlemsskab
  Bestyrelsen forslag blev godkendt
 1. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 1. Valg til udvalg og suppleant

Palle Rasmussen og Søren Kristensen, Suppleant Niels Vendelbo.
Alle havde meddelt, at de modtog genvalg. Så der var genvalg til bestyrelse og suppleant.

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at man vælger SHRK (Søhøjlandets Regnskabskontor) som revisor for 2022.
Bestyrelsen forslag blev godkendt. 

 1. Eventuelt

Den nye sæson begynder med onsdagsåbent, første gang den 5. april. Der er aktivitets – sæsonåbning lørdag den 6. maj med temaet Træ og brænde.
Her skal vi hav gang i vores kvashugger og brændesav. Der vil også være mulighed for selv at prøve kræfter med de store skovsave.

Der vil lige som sidste år være gæstestande på pladsen med Stenhuggerne, Søhøjlandets Flettekreds og Grauballegård Modeltraktor Klub.

 

Referent:  Helge Kromann                                               
Dirigent:  Kjeld Christiansen

                                                                            

                                               

 

Lukket for kommentarer.