2020 referat årsmødet

 

 

 

 

                                           

Referat fra Årsmødet i Søhøjlandets Landbrugsmuseum

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00

på Museet Lille Amerika 19, 8883 Gjern

Der var 11 fremmødte til Årsmødet (Harry, Niels, Jens Christian, Kristian, Jane, Tom, Torben, Palle, Kjeld, Søren, Helge)

 

 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld Christiansen som dirigent, Kjeld blev valg.
 1. Aflæggelse af årsberetning

                Se formandens beretning (vedhæftet)

                Kristian fortalte at der er kommet flere til, der gerne vil bruge nogle timer på Museet om
                onsdagen, bl.a. Gunnar Brill der har været smed i Voel og Per Olsen fra Horn, der er murer.

                Jens Christian spurgte om man rent brandmæssigt må overdække mellem de to haller.
                Da alle bygninger ligger med ret kort afstand, betragtes det i forvejen som en bygning og så
                længe vi holder os under 2000 mer der ingen problemer i forhold til brandmyndighederne.

 1.  Aflæggelse af revideret regnskab

                Palle gennemgik det reviderede regnskab. Der i 2019 udviste et underskud på 32.894,63 kr.
                Langt det største enkelt beløb rent udgiftsmæssigt er vedligeholdelse af bygninger på
                46.233,04 kr.  Et beløb der ventes at falde de næste år.

                De faste årlige omkostninger til bl.a. forsikring, el, vand, renovation mm. ligger på
                ca. 25.000 kr. Hvilket er en omkostning der helst skal kunne dækkes af kontingenter og
                entreindtægter.

                Der er i søgt flere fonde og legater. Det har resulteret i 3 donationer på i alt 35.000 kr.
                To af donationerne er øremærket til udstillingsmateriel og til indretning af smedjen.

                Der skal også fremover søges fonde som f.eks.

 •   Cembrit
 •   Velux
 •   Grundfos

                 Jens Christian spurgte om der var indhentet tilbud fra forskellige forsikringsselskaber, da
                 prisen mange godt kan forhandlet lidt ned.

                 Det var i første omgang blot tegnet en forsikring hos TopDanmark, da Museet ikke tidligere
                 har haft en forsikring.

                Regnskabet var for første gang revideret af Søhøjlandets Regnskabskontor, hvilket der blev
                udtrykt stor tilfredshed med.

 1.  Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslå et uændret kontingent for 2021 
 •  100 kr. for enkelt medlemskab
 •  150 kr. for husstandsmedlemsskab
 •  350 kr. for virksomhedsmedlemsskab

                 Bestyrelsen forslag blev godkendt.

                 Kjeld forslog at man skal tilbyde firmaer og virksomheder et virksomhedskontingent, som
                 en form for sponsorat, mod at man kan tage medarbejdere og gæster med på Museet.

 1. Behandling af indkomne forslag

                 (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før Årsmødet)
                  Der var ikke indkommet forslag.

 1. Valg til udvalg og suppleant 

  Torben Hansen og Palle Juel Rasmussen
  Suppleant Niels Vendelbo

                Torben meddelte at han ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen og derfor
                ikke modtog genvalg.

                Søren Kristensen blev foreslået og nyvalgt til bestyrelsen.

                Palle blev genvalgt til bestyrelsen.

                Ligesom der var genvalg til Niels som suppleant.
 

 1. Valg af revisor

                Bestyrelsen foreslår at man vælger SHRK (Søhøjlandets Regnskabskontor)
                som revisor for 2020.

                Bestyrelsen forslag blev godkendt.

 1. Eventuelt

                Museet skal have flere indtægter og derfor blev en udvidelse af åbningstiden drøftet.
                Der var stor enighed om at vi skal prøve at holde Museet åbent nogle flere dage.

                Følgende modeller blev drøftet:

 • Hver onsdag og alle weekenden fra april til november
 • Alle dage i skolernes sommerferie
 • Hver onsdag og alle weekenden i maj, juni, juli og august

                Vi blev enige om at afprøve model nr. 3. Vi har allerede åbent hver søndag i juli og august.
                Helge lavet et forslag til en vagtplan, hvor man så kan skrive sig på. Samtidig skriver vi ud
                til medlemmer og spørge om der er nogen, der kunne tænke sig af tage en vagt eller to.

                Kristian fortalte at Lokalhistorisk Arkiv har bedt om et besøg.

                Vi skal have lavet en registrering af antal gæster på Museet, evt. ved at lave en liste, hvor
                 antallet kan noteres efter hver åbningsdag.

                I forbindelse med Museets officielle åbning den 2. maj, skal vi have lavet noget
                annoncemateriale, til bl.a. Ekstraposten, Pioneren (deadline 20. marts),
                Svinghjulet.

                Der skal også laves en plakat der kan hænges op på Feriecentret, købmanden, bageren mv.
                Helge spørger Lærke om hun vil lave et udkast til en annonce og en plakat.

  

                Helge Kromann

                Referent.

 

Lukket for kommentarer.