2019 Referat årsmøde

                                                                                                                       

 

 

 

 1. marts 2019

Referat fra Årsmødet i Museumsforeningen

(Støtteforeningen for Den selvejende institution Søhøjlandets Landbrugsmuseum)

Onsdag den 6. marts 2019 på Museet Lille Amerika 19, 8883 Gjern

Der var mødet 13 medlemmer frem til årsmødet. Henning Due, Jens Chr. Danielsen, Tom Rasmussen, Knud Erik Nielsen, Christian Bertelsen, Kristian, Palle, Torben, Harry, Søren, Niels, Kjeld, Helge

Referat : 

 1. Valg af dirigent
  Kjeld Christiansen blev valg som dirigent.
 1. Aflæggelse af årsberetning
  Formandens beretning vedhæftet.
  Der blev spurgt til Museets synlighed, hvor vi har vores hjemmeside og face Book profil.
  Men vi har ikke benyttes nok af dagspressen og ugeaviserne i det forgangne år.
 1. Aflæggelse af revideret regnskab
  Revideret og godkendt regnskab vedhæftet.
  Regnskabet viser et underskud på 127.006,- kr. Hvilket hovedsagelig skyldes udgifter til flytning af Museet samt renovering og istandsættelse af bygningerne på Lille Amerika.Der har i 2018 været meget få besøgende og kun 13 medlemmer.
  I 2019 har der allerede været en meget bredere opbakning, så vi nu er oppe på 35 medlemmer. Hvilket bl.a. skyldes at Niels Vendelbo har været ud at stemme dørklokker og har skaffet 4 nye familiemedlemsskaber.Ved årsskiftet var der en balance på 361.185,- kr.
  Pr. 1. marts udviser kontoen en saldo på ca. 300.000, da der allerede har været en del indkøb af byggematerialer i 2019.
  Til næste årsmøde vil der blive udarbejdet et budget for det kommende år. (Når alle de faste udgifter er kendt efter et års normal drift)
  Der skal ansøges om fritagelse for dagrenovation, det kan give en besparelse på godt 300,- kr. til Silkeborg Forsyning.
 1. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslå et uændret kontingent for 2019
  100,- kr. for enkelt medlemskab
  150,- kr. for husstandsmedlemsskab
  350,- kr. for virksomhedsmedlemsskab
  Vedtaget.
 1. Behandling af indkomne forslag (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før Årsmødet)
  Der var ikke indkommet nogen forslag – Punkter bortfalder
 1. Valg til udvalg og suppleant
  Helge Kromann og Kristian Rasmussen
  Suppleant Niels Vendelbo
  Der var genvalg til alle.
 1. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår at man vælger SHRK (Søhøjlandets Regnskabskontor) som revisor for 2019.
  Vedtaget.
 1. Valg af bestyrelse til Museet (Den selvejende institution Søhøjlandets Landbrugsmuseum)
  Helge Kromann
  Kristian Rasmussen
  Palle Rasmussen
  Der var genvalg til alle.
 1. Eventuelt
  Christian Bertelsen opfordrede Museet til at melde sig ind I Hedeselskabet, da det giver adgang til at søge forskellige legater og fonde her.
  Han foreslog også at Museet lader deres logo registrere.
  Af andre fonde, der kan søges, blev nævnt – Landbrugets Kulturfond.Fredag den 8. marts for Museet besøg af pensioneret souschef ved Den gamle By Birgitte Kjær og studerende Iben Kromann, hvor vi afholder et opstarts- og inspirationsmøde om indretning af den nye udstilling.
  Birgitte og Iben vil komme med hver sit oplæg om indretning af museer og udstillinger.
  Alle er velkommen.

Referent Helge Kromann
Dirigent Kjeld Kristiansen

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Lukket for kommentarer.