2018 Formands Beretning

 

Årsmøde i Søhøjlandets Landbrugsmuseum den 6. marts 2018 

Formandens beretning

 

Aktiviteter i 2017

 

 • Vedtagelse af nye vedtægter (Årsmødet 1. februar + ekstraordinært årsmøde 22. februar)

Årets startede med vedtagelse af de nye vedtægter for museet, så de er tilpasset de krav som man stiller fra Silkeborg Kommune, som en forudsætning for et evt. overtagelse af den gamle materielgård i Gjern.

 

 • Årets gang på museet

Museet åbnede som sædvanlig 1. april og i den henseende har det været et helt normalt år for driften af museet. Der har været åbent hver onsdag og der er blevet gjort klar til åbning, rengjort og repareret maskiner og effekter.

Vi holdt åbent om søndagen i juli og august, som vi plejer. Men i år har vist været det ringeste med hensyn til besøgende om søndagen, måske et par stykker og en mager hankat, som Harry udtrykte det.

Årets aktivitets dag havde roer som tema. Hvor vi havde fået lavet en rigtig flot udstilling af de mange redskaber og maskiner, vi har til dyrkning og brug af roer.

Der blev lavet roemænd, lavet fuglekasser og trætraktorer samt kåring af årets roemand i en roekastningskonkurrence.

Der var også en fin omtal af aktivitetsdagen i både MJA, Ekstraposten og Kjellerup Tidende. Men desværre alt for få besøgende.

Vi har haft et forårsarrangement med besøg hos Søren Herman Bertelsen, Låsby. Søren har en meget stor samling af traktorer, fortrinsvis Ferguson og Massey Ferguson.

I slutningen af året fik vi en stor gave – opgave. Leif Nedergaard smed i Allingskovby havde i september solgt ejendom og bygningerne til Hans Scriver. Via Hans Scrivers mellemkomst vi fik overdraget en stor del af smedjen, både en del af de stationære maskiner og værktøjer, en stor mængde reservedel til bl.a. bindere og slåmaskiner, et par meget spændende landbrugsredskaber

(1 sødmælksmaskine og 1 roeoptager med aftopper) Rigtig mange brochurer og kataloger over landbrugsmaskiner og redskaber.  Endelig fik vi lov til at tage den ene af smedjens 2 esser ned.

 

 • Udvalgsmøder (22. februar – 20. september – julemøde i december)

Der var været holdt 3 udvalgsmøder med planlægning af sæsonen 2017, forårsarrangementet, aktivitetsdagen og orientering om status på overtagelsen af ejendommen i Gjern. I december blev der afholdt udvalgsmøde med efterfølgende julefrokost.

 

 • Landbogården

Lige før jul blev det meddelt fra landboforeningen, at man var meget tæt på et salg af den gamle landbogård. Køberen var de daværende lejere fra Constructa.

Det betød at vi rent faktisk blev sagt op af landboforeningen og vi skulle så lave en aftale med de nye ejere. Her har man været meget forstående overfor vores situation og faktisk har ladet os bor gratis.

Vi har dog ydet forskellige opgaver for dem, som en form for husleje/kompensation.

 • Pedelarbejde for Constructa
 • Fjernelse af jord på kartoffelkælderen
 • Parkering af motorbåd i den store hal

 

 • Udbetaling af kompensation fra Landboforeningen Midtjylland – 385.000,- kr.

 

 • Jyske Banks Almennyttige Fond – afslag

 

 • Steen Vindum 50 år

 

 • Status på overtagelse af den gamle materielgård i Gjern bakker
  • Besigtigelser af ejendommen den 6. februar (lukning for vand, udskiftning af tagplader)
  • Lov til at beskærer træer og buske, rep. af hegn
  • Indbrud x 2
  • 2 møder om ny lokalplan (På muset, i Gjern og et møde på rådhuset9
  • Udarbejdelse af ny Lokalplan
   • Lokalplan
   • Byggetilladelse
   • Jordforurening
   • Kloakering
  • Kontakt til Ejendommen om midlertidig overtagelse pr. 1 juni??

 

 • Modtagne effekter
  • Them Lokalhistoriske Samling/Arkiv
  • Smedjen i Allingskovby
  • Rosa Larsen
  • Kent Pedersen
  • Erik Nyengaard

 

 • Afslutning

Mange tak for den store indsats, alle har ydet i år. Det være sig det daglige arbejde på Museet, arbejdet med at hente nye effekter hjem, få dem rengjort og gjort klar til udstilling, vores Aktivitetsdag mv.

 

2018 bliver et rigtig spændende år, men måske starter det hårde arbejde først i slutning af året.

 

Helge Kromann
Formand
5. marts 2018

Lukket for kommentarer.