2017 Referat Ekstraordinær Årsmøde

Referat fra Ekstraordinært Ordinær Årsmøde i
Søhøjlandets Landbrugsmuseum

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00 hos Palle, Fårvang

Deltagere:
Palle, Kristian, Kjeld, Torben, Harry og Helge

Dagsorden:

Valg af dirigent
De fremmødte valgte enstemmigt Kjeld som dirigent.
Han startede med at konstatere, at det Ekstraordinære Årsmødet var rettidigt og korrekt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

Endelig vedtagelse af forslag til ændrede vedtægter
Vedtaget første gang på det ordinære årsmøde den 1. februar 2017

De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget og underskrevet af formand og dirigent under mødet. De ny vedtægter indsendes til Silkeborg Kommune, som aftalt.

Eventuelt
Salget af den gamle landbogård til Constructa
Der er ikke underskrevet en aftale nednu, men det er tæt på. Vi skal snarrest muligt have et møde med Constructa om et fortsat lejemål, indtil vi kan flytte til Gjern.
Udbetaling af vores tilgodehavende fra Landboforeningen
Helge laver et brev til landboforeningen om udbetaling af de 400.000,- kr. Vi skal have udbetalt, når Landbogården sælges.
Hvad med gulvet i hallen??

Avisomtale af salget samt vores ønske om overtagelse af den gamle materielgård i Gjern Bakker
Der har været en omtale af slaget af Landbogården, men mest om vore planer om at flytte til Gjern – OK selv om vi lige pt. ikke ønsker alt for meget i pressen desangående.

Helge Kromann
Formand
Grauballe den 22. februar 2017

Lukket for kommentarer.