2017 Formandsberettning

Årsmøde i Søhøjlandets Landbrugsmuseum
Onsdag den 1. februar 2017
Hos Tove og Kristian, Horn

Formandens beretning
Jeg vil fortælle lidt om det arbejde vi har haft i Bestyrelsen i 2016. Året har omkring selve driften af Museet været et fint år med en vis tilgang i antallet af besøgende, idet der har været flere grupper og besøge museet i år.

Kristian vil senere fortælle lidt om de aktiviteter samt de effekter og genstande, vi har fået doneret det seneste år.

Der har ikke været megen mødeaktivitet i selve bestyrelsen i løbet af 2016. der har kun været afholdt et formelt møde og det var faktisk her i januar omkring planlægning af Årsmødet 2017.
Den formelle bestyrelse består pt. af 4 personer – Kristian, Palle, Torben og formanden. Men de fleste møder har foregået om onsdagen, når Musset har været åben og bemandet, derfor har Harry deltaget de fleste gange og nogen gange også Kjeld.

Aktiviteter
I 2016 har vi ikke lavet nye tiltag i for af særudstillinger og den slags. Men vi har fået mange nye ting ind, så på den måde er udstillingen dog blevet fornyet.
Arbejdet med at få nye ting ind er ved at være sat i system. Alle ny ankomne ting rengøres, vaskes og smøres ind i olie, træværk beskyttes mod orm.
Jeg forsøger at ajourføre vores kartotek over effekter og genstande.

Der har igen i år været åbent om onsdagen fra april til november, ligesom vi har fastholdt søndags åbent i juli og august. Disse dage har dog ikke givet det store besøgstal.

60’er og 70’er effekter
Som noget nyt er vi begyndt at interessere os for maskiner og effekter fra 60’erne og 70’erne. Det er en trend andre museer også har taget op. F.eks. har Den gamle By stor succes med deres 70’er bydel og på Energimuseet i Tange har man indrettet hjem fra 50’erne, 60’ern og 70’erne.
Man synes det er spændende at se de maskiner og redskaber, man selv kan huske og har arbejdet med. Samtidig er de ved at forsvinde. Det er ikke noget man rigtig er opmærksom på og de er som sådan ikke gamle nok til at komme på museum. Mange af maskinerne fra den tid er også gået ud af landet go eksporteret til Østeuropa og de baltiske lande.

Så det bliver et fokus området for de kommende år.
Museet går på TV
En ret stor begivenhed i år var en henvendelse fra Silkeborg Lokal TV, der gerne ville lave en udsendelse om vores arbejde og selve museet. Det blev til 4½ timer optagelse og efterfølgende 3 udsendelser af ½ time. Det var meget spændende at deltage i og jeg synes resultatet er blevet rigtig flot.
Man går blot ind på Youtupe og skriver Søhøjlandets landbrugsmuseum, så kan man i ro og mag se udsendelserne.

Aktivitetsdag
Som vanligt afholdt vi Aktivitetsdag i skolernes Efterårsferie. I modsætning til de foregående år, havde vi flyttet dagen til den første lørdag i ugen.
Temaet var kartofler og vand. Hvor vi fik god hjælp af Harry, der kom med nogle af sine flotte vandværker og Svend Søndergaard, Sunds omkring kartoflerne.
Vi havde også opstillet flere pumper, som børn og barnlige sjæle kunne prøve kræfter med at pumpe vand op til husholdningen, vande dyrene eller fylde ajletønden.
Vi fik et læs kartofler sponseret fra Kjærgården i Sunds, der har specialiseret sig i avl af melkartofler og har flere hundrede hektar.
Der var opstillet 3 af de gamle kartoffelsorterere, så man selv kunne prøve det hårde arbejde de håndtrukne maskiner.
Endelig havde vi sat os for at lave kartoffelmel. Her trak vi på Svend ekspertise. Der blev vasket og revet kartofler i stor stil. Derefter blev den udfældede mel vasket ud og drænet. Det blev til ca. 2½ kilo kartoffelmed, da den var blevet tørret og sigtet.

Vejret var ikke det bedste og tilslutningen til dagen var nok den ringeste i flere år. Men dem der var der fik en god dag med en anderledes oplevelse.
Om det var flytningen til om lørdagen eller bare en effekt af det utrolige store udbud af aktiviteter i Efterårsferien er ikke nemt at sige. Vi fik en fin for omtale i både Ekstraposten og Midtjyllands Avis. Der var dog ikke nogen dækning af sleve dagen.
Mange tak til de frivillige der havde sat dagen af til at hjælpe med arrangementer.

Andet
Der blev ikke nogen sommerudflugt i 2016, men vi planlægger en forårsbesøg til Låsby, hvor vi vil prøve at få en aftale med Søren Herman Bertelsen om at se hans store samling af Ferguson og MF traktorer.

Flytning af museet
Punktet har været et tilbagevendepunkt på Årsmødet de sidste 8 år. Hvor både Kristian og jeg har redegjort for de bestræbelser vi har gjort os, omkring at få Silkeborg Kommune til at overdrage den gamle materielgård i Gjern bakker til Museet.
Men i slutningen af året har dette arbejde endelig båret frugt, efter 2 afslag lykkedes tredje gang at få politikerne i tale og i november besluttede Økonomiudvalget, at man vil overdrage bygninger go grund i Gjern bakker til os.
(Tidslinje over arbejdet)

Der resterer stadigvæk et arbejde med at få de sidste detaljer til at falde på plads. Dels skal vi have vedtaget et sæt nye vedtægter, som kan godkendes af Kommunen dels skal der udarbejdes en ny lokalplan for arealet. Da det i dag ikke umiddelbart er godkendt til museumsformål. Jeg forudser at dette arbejde vil tage det meste af i år.

Men det er en super glædelig nyhed, men som også vil give Museet en masse arbejde til den tid. Vi skal have bygningerne og arealet derude gjort klar til at vi kan rykke ind. Så skal vi have flyttet alle maskiner og effekter, indrette den nye udstilling mv. Jeg forudser at vi først kan åbne i løbet af sommeren 2018.

Med den nye placering skal vi også kigge på Museets åbningstider, der helt sikkert skal udvides. Det betyder at vi skal ud og finde en masse frivillige, der kan være kustoder og stå for den opgave, at holde Museet åbent.

Salg af Landbogården
I december fik vi at vide, at landboforeningen har solgt bygningerne på Kastaniehøjvej til overtagelse pr. 1. marts 2017. Hvad det indebærer, ved vi på nuværende tidspunkt ikke. Men vi skal helt sikkert have en snak med de nye ejere om situationen.

Afslutning
Mange tak for den store indsats, alle har ydet i år. Det være sig det daglige arbejde på Museet, arbejdet med at hente nye effekter hjem, få dem rengjort og gjort klar til udstilling, vores Aktivitetsdag mv.

2017 bliver et rigtig spændende år, men måske starter det hårde arbejde først i slutning af året og in begyndelsen af 2018.

Helge Kromann
Formand for
Søhøjlandets landbrugsmuseum

Lukket for kommentarer.