2016 Formandsberetning

Generalforsamling i Søhøjlandets Landbrugsmuseum
Tirsdag den 29. marts 2016
Hos Ingrid og Helge, Grauballe

Formandens beretning:
Jeg vil i beretningen fortælle lidt om de aktiviteter, vi har haft på museet og hvad der ellers er sket. For det har faktisk været et år med en rimelig stor aktivitet.

Efter beretningen vil Kristian fortælle lidt om de effekter og donationer, som Museet har fået i det forgangne år.

Jeg kan dog sige at vi i årets løb har modtaget 2 ret store donationer af redskaber og effekter, dels fra Axel Juel Sørensens, Horsens samling og dels fra et dødsbo Bjarne Jensen i Linå.

Aktiviteter
Åbning af museet
På sidste års generalforsamling diskuterede vi åbningen af vores nye særudstilling om plovens historie. Det var oprindelig planen at den skulle åbne sammen med museet til maj. Men vi blev enige om, at det var for stor en mundfuld både at gøre museet klar til åbningen og samtidig gøre udstillingen om ploven færdig.
Desuden drøftede vi om, vi skulle overtage afholdelse af et Maj-marked, efter Palle havde fortal at han ville stoppe med sit marked i Fårvang. Selv om ideen er rigtig god og det passer ind i vores regi, havde ingen alligevel mod på opgaven. Så indtil videre afholdes der ikke Maj-marked i regi af Søhøjlandets Landbrugsmuseum.

Derfor åbnede vi museet til maj, som vi plejer med åben hver onsdag. Hvor der også arbejdes med rengøring og vedligeholdelse af indkomne effekter.
Særudstillingen om plovens historie
Søndag den 5. juli åbnede vi så vores nye særudstilling om plovens historie. Startskuddet til udstillingen var en donation fra Nordea Fonden på 15.000,- kr. For disse penge kunne vi sætte museets ret store samling af plove i stand og indrette nyt udstillingsareal i Planteavls gamle maskinhal. Flere af plovene blev sendt til sandblæsning og efterfølgende malet i original farver. De resterende plove blev afrenset og flere af dem lakeret.

Kristian lavede en original kopi af en ard. Det redskab som var hele grundlaget fra overgangen fra jæger- og samler samfundet til menneskets opdrykning af jorden og etablering af pernamente bopladser og landsbyer.

Udover museets egen samling af plove er der til udstillingen udlånt plove af Svend Søndergaard, Sunds, Palle og Harry. På dagen havde Kjeld og Palle også udstillet en Massey Harris pony og en Holder med hver sin plov.
Udstillingen blev officielt åbnet af teknikrådgiver Hans Thostrup fra LMO i Viborg, han talte om plovens betydning af opdyrkningen af Danmark fra jernalderen og helt op til i dag. Herunder at pløjning også er en sportsgren, hvor Danmark gennem tiderne også har gjort sig internationalt bemærket med adskillige verdensmestre.
Der var omkring 80 deltager i åbningsfestlighederne, der med godt vejr og højt humør bidrog til at gøre åbningen til en festlig og højtidelig begivenhed. MJA var også fordi og bragte dagen efter en fin lille artikel om åbningen.
Borgerkirkens høstdag
Den 6. september deltog museet (Kristian, Helge og Harry) i Borgerkirkens høstdag. Der deltog ca. 50 mennesker, hvor der bl.a. blev renset korn. Museet fik 500 kr. for arrangementet.
En aktivitet vi måske skal overveje umagen af??

Besøg af Silkeborg Museums Venner
I september havde vi også besøg af Silkeborg Museums Venner, der havde arrangeret en vandretur med besøg hos os. Temaet var Øster og Vestre Kejlstrups historie med besøg i kartoffelkælderen.
Der deltog omkring 30 i arrangementet.

Aktivitetsdag
Årets aktivitets dag løb af stablen den første søndag i skolernes efterårsferie som vanligt, i år den 11. oktober.
Temaet for aktivitetsdagen var mælk og malkning med udstilling af diverse malkeudstyr. Både forskellige spandemaskiner, vandkølere til transportspande, mælkesier og andet udstyr. I et af fagene i den gamle kartoffelkælder var der indrettet en lille særudstilling, hvor der hele dagen kunne ses en komplet mankeanlæg med vakuumpumpe, vakuumbeholder, rør og spandmaskine i arbejde.
Til dem, der ville prøve kræfter som håndmalker, havde vi fremskaffet et gummiyver lige som dem de anvender i malkeundervisningen på landbrugsskoleren.
Palle udstillede desuden et par flot istandsatte og malede vakuumpumper
For at gøre dagen mere levende stillede Harry op med et par stationære motorer med hvert sit lille vandværk.
Kristian forsøgte sig som kontrolassistent med det gamle gerbereringsanlæg. Til dagen havde vi fremskaffet både svovlsyre og amylalkohol sponseret af Them Andelsmejeri.
Ingrid demonstrerede håndkærning af smør med museets lille træ smørkærne. Den syrnede fløde var ligeledes fra Them Mejeri. Det blev til adskillige kilo smør, som vi solgte i små portioner til de fremmødte besøgende.
Desuden sørgede Tove for slag af kaffe og nybagte vafler, bagt med ren smør og fløde. Hvilket var en stor succes.
En af de bedste aktivitetsdage i flere år med mellem 80 og 100 gæster.

Andet
Vi fik ikke arrangeret en sommerudflugt i 2015, men det er dog allerede blevet til et lille genbesøg hos Svend Søndergaard i Sunds. Hvor vi også skulle aftale det videre forløb omkring vores plovudstilling, hvor Svend jo har et par plove stående. Vi aftalte, at de kan blive stående indtil vi lukker udstillingen.
Jeg synes dog at vi i år skal prøve om vi ikke kan få en udflugt stablet på benene.

Vi har også haft besøg af Holger Busch Nielsen, der havde været forkarl på Østre Kejlstrup i 1954 og 1955. Han fortalte bl.a. om hvordan kartoffelkælderen blev brug og fungerede. I de 3 vinter måneder havde han stået og sorteret og sækket kartofler op. Både spisekartofler og læggekartofler. Han har også lavet et lille skrift om, det at arbejde på Øster Kejlstrup i de år.
Også i 2015 har vi haft åbent i weekenderne i juli og august. Det giver ikke mange besøgende, men det sender et signal til omgivelserne herunder Silkeborg Kommune, om at vi eksisterer og har et vist aktivitets niveau. Derfor gælder det også om at få al den omtale vi kan få i bl.a. MJA og andre aviser.

Flytning af museet
Jeg vil ikke komme med en gentagelse fra sidste års generalforsamling, men det kommer alligevel til at ligne beskeden fra sidste år. Vi arbejder stadigvæk på at få overdraget den gamle materielgård i Gjern Bakker, så vi kan flytte museet der til.

Vi har løbende haft en dialog med kommunen i årets løb. Dels et møde på Forvaltningen den 23. april. Kulminerende med en mailkorrespondance i november og december måned. Desuden var der en opfølgning med Jeppe Lynggaard den 9. december i forbindelse med et andet møde på Kommunen. Hvor vi rent faktisk blev stillet en køreplan for den politiske proces i kommunen i udsigt. Kultur og Fritidsudvalget ville behandle punktet på deres møde den 6. januar og derefter ville det komme på Økonomiudvalgets møde den 18. januar.

Det er imidlertid ikke sket og vi har i løbet af februar og marts forsøgt at få en forklaring. Men svarene er udeblevet. Jeg har dog fået en mail fra Jeppe Lynggaard fra forvaltningen, at han vil vende tilbage.

Kristian og jeg skal til et arrangement med borgmesteren på fredag, hvor vi endnu en gang vil følge op på den politiske del.

Men vi har ikke opgivet endnu.

Ændring af vedtægterne
Som et resultat af vore drøftelser med Kommunen, har vi haft vores vedtægter til vurdering hos kommunens jurister. For at Kommunen kan overdrage materielgården til Museet, skal vores vedtægter rettes til. Bl.a. skal vi være en selvstændig juridisk enhed uden tilknytning til f.eks. Landboforeningen, som vi er nu. Derfor har vi også et punkt senere på dagsordenen med et forslag til vedtægtsændringer.

Ændringerne er godkendt af forvaltningen. Men vi behandler forslaget i aften første gang. Så venter vi og ser om vi får en aftale med Kommunen, inden vi indkalder til en ny generalforsamling for endelig vedtagelse af ændringerne.

Til slut vil jeg sige mange tak for jeres indsats i årets løb. Det er dejligt at se folk stadigvæk kan holde gejsten og motivationen, selv om vores fremtid endnu er noget uvis.

Helge Kromann
Formand for
Søhøjlandets Landbrugsmuseum

Lukket for kommentarer.