2015 Formandsberetning

Generalforsamling i Søhøjlandets Landbrugsmuseum
Torsdag den 26. marts 2015
I Voel Hallens mødelokale

Formandens beretning:
Jeg vil i beretningen fortælle lidt om de aktiviteter, vi har haft på museet og hvad der ellers er sket. For det har faktisk været et ret begivenhedsrigt år.
Efter beretningen vil Kristian fortælle lidt om de effekter og donationer, som Museet har fået i det forgangne år.

Aktiviteter
Året startede med klargøring af museet den 23. – 24. april, så vi var klar til at åbne først i maj. Forrige år åbnede vi den 3. maj, men i 2014 faldt det sammen med Palles Maj-marked. Så derfor åbnede vi den efterfølgende onsdag. Også i år har Kristian haft god hjælp på museet, da Harry og Torben har været der så godt som alle onsdage. Det er mit indtryk, at Palle også har kigget forbi mange af onsdagene.

Der har været arbejdet hårdt med renovering af klargøring af de gamle plove til vores særudstilling om ploven. Vi blev ikke helt færdige til vores aktivitets dag i efterårsferien, så vi planlægger, at holde en officiel åbning af udstilling i forbindelse med åbningen af museet, som vi har fastsat til fredag den 1. maj – Store Bededag.

Den 8. maj var vi på sommerudflugt til Sunds, hvor vi besøgte Svend Søndergaard og hans kone. Svend har samlet i mange år og har en imponerende samling af både game traktorer og redskaber. Specielt har han rigtig mange kartoffelmaskiner. Både til dyrkning og opsamling af kartofler, men også en række rense- og sortermaskiner – Et rigtig spændende besøg. Svend og hans kone var på genvisit på museet senere på året.

Den 7. september deltog museet (Kristian) i Borgerkirkens høstdag. Der deltog ca. 50 mennesker, hvor der bl.a. blev malet korn på stenaldervis og efterfølgende bagt snobrød af melet. Museet fik 500 kr. for arrangementet.

Den 10. september havde vi udvalgsmøde, hvor vi planlagte årets aktivitetsdag, der traditionen tro blev afholdt den første søndag i skolerens efterårsferie i 2014 søndag den 12. oktober.
Som sagt var det planen at udstillingen om ploven skulle være færdig til aktivitetsdagen, det blev den ikke helt. Så i stedet for valgte vi at starte vores store kvashugger op. Harry og Torben havde i løbet af efteråret beskåret det buskads og småtræer hen langs med vejen op mod skoven. Så vi havde noget godt kvas til at kører gennem maskineriet.
Derudover var der en lang række aktiviteter. Harry havde et par af sine stationære motorer med og hans lille vandværk. Jens Peter startede havde også et par motorer med, så der var nok at se på.
Inde i hallen var der et bord med diverse effekter, som vi savner oplysninger om. Hvad har de været brugt til og hvordan har de været anvendt.
For børnene var der et lille opgave løb samt mulighed for at lave roelygter og kastaniedyr.
Endelig fik Anja tændt op i vores gamle komfur og bagte vafler.
Vi fik en pæn omtale i Avisen både før og efter dagen. Men som Palle plejer at sig – Så kun der godt have været nogle flere.

Der var 72 betalende voksne og ca. lige så mange børn.

Den 11. december afholdt vi udvalgsmøde med efterfølgende julefrokost. En rigtig hyggelig afslutning på året.

Som noget nyt har vi haft et vinterarrangement i samarbejde med DVTK. Hvor vi havde besøg af Holger Clausen fra Vejen, der gav os et rigtig spændende foredrag om en rejse til Australien og New Zealand med fokus på gamle traktorer og redskaber fra pionertiden Down Under. Men også et indblik i det moderne landbrug der og en fortælling om et møde med mange forskellige og spændende mennesker.

Vi har omkring 40 mennesker i Gjern Kultur- og Idrætscenter.

Vi har som de øvrige år haft åbent om søndagen i juli og august. Det vælter jo ikke lige frem med gæster. Men det er et vigtigt signal at sende i vore bestræbelser på at overbevise Silkeborg Kommune om, at vi skal have flyttet museet ud på den gamle materielgård i Gjern Bakker.

Flytning af museet
Året begyndte som Kristian nævnte i sidste års beretning med en henvendelse fra Gjern Lokalråd, som også var på besøg på museet, om vi ikke skulle prøve en gang til om vi kunne få flyttet museet til Gjern.

Det medførte at Kristian og jeg deltog i et borgermøde i Gjern, hvor vi fremlagde vore ideer. Desværre deltog der er ikke nogen byrådspolitikere i mødet.

Senere har Lokalrådet så trukket sig lidt. De støtter fortsat ideen, men vil ikke gå aktivt ind i arbejdet. Det skyldes nok, at folkene bag Jysk Automobilmuseum har udtrykt deres utilfredshed om udsigten til et nyt museum ved Gjern. De ser os som en mulig konkurrent, hvor vi ser lige det modsatte og har den opfattelse, at jo flere turistaktiviteter jo bedre. Et større udbud af aktiviteter, vil også samlet trække flere gæster til.

Vi har hen over sommeren haft en del korrespondance med udvalgsformand Jarl Gorridsen, både på mail og et par personlige samtaler. Vi har presset på for at få et møde i stand, hvor vi kunne præsentere vore ideer for ham og forvaltningen.

Ført hen i december skete der noget. Der har den 10. december 2014 været afholdt et møde med forvaltningen på Silkeborg Kommune om en evt. overtagelse af den gamle materielgård i Gjern Bakker. På mødet deltog planchef Svend Christensen og en medarbejder fra byggeteknisk afdeling.
Svend Christensen forklarede, at grunden til at mødet med museet først kunne afholdes nu, var at man har ventet på den endelige politiske beslutning om at flytte genbrugspladsen. Den er nu på plads og man kan så begynde at kigge på den fremtidige anvendelse af bygningerne og området.
Der er en række udfordringer i forhold til Planloven og den gældende lokalplan for området. Men det vil man nu se på fra Forvaltningen.
Fra byggeteknisk afdeling vil man se på, hvilke krav man vil stille til især brandsikring af bygningerne, hvis de skal indrettes til museum. Det gælder bl.a. flugtveje, brandventilation og slukningsmateriel.
Her i det nye år har vi så været i kontakt med den byplanansvarlige for Gjern området Mette Vissing, hvor det er aftalt at hun skal indkalde til et møde, hvor der også skal være deltagelse fra kommunens ejendomsafdeling og Naturstyrelsen (Silkeborg Skovdistrikt)
Mødet har desværre ladet vente på sig, fordi Ejendomsafdelingen har nogle ting, de skal have afklaret først. Det behøver ikke at give anledning til bange anelser, men alligevel – for sidste gang hvor vi var rigitg tæt på, valgte man at leje bygningerne ud til ”vennerne” i Silkeborg Forsyning. Men vi presser på selv om der ikke er nogen afklaring pt.

Regnskab og medlemssituationen
Palle vil sammen med gennemgangen af regnskabet, sige lidt om medlemssituationen. Men jeg vil sige at vi har stadig væk plads til flere medlemmer. Så kender I nogen, der vil støtte museet med et medlemsskab, så
meld tilbage og Palle vil sende dem et medlemskort og et konto nummer, hvor de kan indbetale kontingentet.

Donationen fra Thorning Kalkselskab er også gået i orden og Museet mod både et kontant beløg samt en del Jyske Bank aktier, i alt omkring 82.000 kr.

Vi har i år brugt lidt penge på genoptrykning af museets pjece samt nye medlemskort.

Til slut vil jeg sige mange tak for jeres indsats i årets løb. Det er dejligt at se folk stadigvæk kan holde gejsten og motivationen, selv om vores fremtid endnu er noget uvis.

Helge Kromann
Formand for
Søhøjlandets Landbrugsmuseum
25. marts 2015

Lukket for kommentarer.